partytalt21 02

Mått: 4,6 x 4,6 m
Längsta enhet: 340 cm
Totalvikt: 120 kg

 
Gul/vita väggar med fönster och vitt tak.

För ca: 25 Personer

Det här tältet är enkelt att transportera och monteras lätt av 2 personer.

Inredningsförslag

party21 1 party21 2